Hopp til innholdet
Workshop i Narvik. Foto: Bylivsutvikling

Workshop

En workshop kan fungere godt både for å inspirere hverandre og for å sortere de gode ideene. I løpet av en workshop blir aktørene mer samkjørte også og man kan velge ut noen enkle raske tiltak.

Bylivsutvikling har gjennomført flere «workshoper» i samarbeid med næringsforeninger og kommuner. Vi har brukt å starte med at bylivsutvikling har hatt et inspirasjonsforedrag om sentrumsarbeid.

20-40 relevante personer har deltatt på workshopene. Disse personene er i det daglige involvert i og opptatt av at sentrum skal være attraktivt. Deltakerne har vært politikere og administrativt ansatte i kommunen, ansatte i næringsforeningen, sentrale personer i frivillige lag og organisasjoner, ansatte i handel og servering og sentrumsorganisasjoner.

I forbindelse med workshopen er det fint å komme i modus med et inspirasjonsforedrag først.

Det har vært god stemning i møtene og vi har alltid endt opp med en prioritert liste som kan fungere som første skritt i en handlingsplan.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Økt byliv