Hopp til innholdet
Verftsbrua Trondheim. Foto: Bylivsutvikling

Tjenester

Hva kan Bylivsutvikling tilby? Tjenestene tar utgangspunkt i fagområdene innenfor Bylivsutvikling. Metodene kan være forskjellige: Det kan være alt fra inspirasjonsforedrag, workshop, prosjektledelse og rådgivning.

Foredrag

Norges eneste bylivsutvikler
Inspirasjons-foredrag om sentrum

Byliv er det nye ordet. Alle kommuner har fokus på byliv når de skal rullere sine sentrumsplaner. Bylivsutvikleren Eileen Brandsegg jobber både på det strategiske og operative plan, og har utviklet en hel verktøykasse for helhetlig bylivsplanlegging.

Eileen har et brennende engasjement for levende sentrum og hun har en glitrende evne til å engasjere en forsamling – med nærhet og respekt for lokale verdier og stiller spørsmålene som bør stilles i utfordringen av de etablerte strukturer. Hun er erfaren både som foredragsholder og konferansier.

Skap byliv

Det er mange tiltak som kan gjøres for å øke bylivet.
Ønsker dere byroms-arrangement?

Både innbyggere og næringsliv ønsker fler arrangement i byrommet, som markeder, enkle aktiviteter og festivaler. Innbyggerne blir stolte av å være fra et sted eller en by hvor det er mye som skjer. Dette styrker tilhørigheten for den enkelte, og identiteten på stedet der det skjer.

Bylivsutvikling har erfaring med å avbyråkratisere og forenkle for arrangørene. Legge til rette for arrangørene på en kostnadseffektiv måte.

Kanskje det kan være en ide å samle aktørene til et inspirasjonsforedrag med tilhørende workshop? Bylivsutvikling har erfaring med at det fungerer godt og at det kan resultere i en felles plan.

Prosjektledelse

Få erfaring med på laget
Konsulent eller prosjektleder

Har dere planer om å igangsette prosjekter for å øke handelen, utvikle arrangementer i sentrum. Eller ønsker dere å få til et samarbeid mellom kommune og næringsliv for å styrke sentrum for både innbyggere, potensielle innflyttere og turister.

Kanskje det kan være en ide med et lite forprosjekt for å komme i gang?

Bylivsutvikling har bred erfaring fra mange slike prosjekter enten som prosjektleder, rådgiver eller som medlem for eksempel i en styringsgruppe.