TJENESTER

Hva kan Bylivsutvikling tilby?

1

Foredrag

Inspirasjonsforedrag eller foredrag knyttet til konkrete mål

FOREDRAG TIL
Konferanser
Folkemøter
Workshop
Kommunestyre
Næringsliv
Reiseliv/opplevelsesnæring
Bylivsutviklingsdag

2

Rådgivning

UTVIKLING AV AKTIVITET, BYROM OG SAMARBEIDSMODELLER.

Erfaringsdeling:
Kunnskap og kompetanse om hva som skal til for å lage suksessfulle arrangement, store og små. Kunnskap om effektive måter å samarbeide på, på tvers av etater, bransjer og organisasjoner.

3

Konseptutvikling

Utvikling av konkrete konsepter.

Erfaring med konseptutvikling for de fleste referanse-prosjektene. Det kan være videreutvikling av gamle konsepter eller utvikling fra bunnen av. Målet er alltid å ta utgangspunkt i historie, identitet og konkrete mål. Er ikke målene klar kan disse også selvfølgelig utvikles i samarbeid med oppdragsgiver.

4

Prosjektledelse

Ledelse av både små og store prosjekter.

 

Fremtidens sentrum i Melhus kommune.

Prosjektleder for et temporært arrangement for innbygger medvirkning 2017. I anledning arrangementet gjorde vi om den store parkeringsplassen i sentrum til et torg. Vi fikk inn 400 innspill fra innbyggerene. Disse ble systematisert og overlevert Melhus kommune, som nå jobber videre med å implementere en del av forslagene.

Hendelser på Nyhavna i 2016 og 2018.

Prosjektledelse for store arrangement i 2016 og 2018. Målet med Hendelser på Nyhavna er å teste ut en ny bydel tidlig i planleggingsfasen. Nyhavna er til daglig en ganske stille bydel med noe industri, kontorarbeidsplasser og en god del produksjonslokaler for kulturaktører. Under arrangementene besøkte flere tusen bydelen.

Festivaldestinasjon Trøndelag

Festivaldestinasjon Trøndelag har medlemmer fra festivaler og reiseliv. Målet med nettverket er at man gjennom økt kompetanse og styrket samarbeid bedre skal utnytte potensialet i Norges mest spennende festival og arrangementsregion.

5

Skreddersøm

Oppdrag tilpasset kundens behov.

Under dette punktet er det åpent for å kombinere forskjellig typer kompetanse i ulike tjenester. Også med samarbeidspartnere som kompletterer kompetanse. For eksempel utvikling av byrom sammen med arkitekter eller landskapsarkitekter.

6

Arrangements-verktøy

En effektiv digital samarbeidsplattform

CIM Event, nasjonalt arrangements-system for arrangører og offentlige etater. I samarbeid med One Voice har vi utviklet CIM Event og bygd en løsning for kommuner og andre med behov for god arrangements-styring.

Bylivsutvikling er forhandler for CIM Event i hele Norge.

7

Opplevelses-formidling

“Hva skjer” – kalender

Bylivsutvikling er forhandler av en “Hva skjer” -kalender. Kalenderen er utviklet på en slik måte at den er selvbetjent for arrangørene. Det vil si at kommunen, sentrums-organisasjonen, næringsforeningen eller destinasjons-selskapet kan bruke sin tid til andre oppgaver enn å samle inn arrangementer. Hvordan kan man organisere seg for å skape stor trafikk til sin event-kalender? Hvordan kan eventene fra kalenderen automatisk komme til andre nettsteder og til ditt eget automatiske nyhetsbrev?

8

Workshop

Workshop for utvikling av ideer i mindre eller større grupper.

OPPDRAG:
Organisering av workshop.
Ledelse av workshop.
Inspirasjonsforedrag på workshop.

9

Standplass-verktøy

En selvbetjent IT-løsning hvor utstillere kan booke standplass på torg og marked

Verktøyet er utviklet av Margareto Events og Midtbyen Management. Det brukes foreløpig til standplasser og Martnan i Trondheim. Standplasser.no er utviklet for å kunne brukes i alle norske kommuner. Bylivsutvikling er forhandler. Last ned presentasjon her.

10

Bylivsanalyse

Gjennomfør en bylivsanalyse før planleggingen starter

Oppskriften for byliv består av mange ingredienser.

Alle sentrum er forskjellige. Hva er det som skal til for å skape byliv i ditt sentrum? Før man lager en handlingsplan bør man gjennomføre en bylivsanalyse. De fleste kommuner har ikke ubegrensede budsjetter for å styrke sentrum. Derfor er det svært viktig at de midlene man skal bruke er det som bidrar mest til å skape byliv.

Ta kontakt for en bylivsanalyse. Når analysen er klar kan planleggingen starte.