Hopp til innholdet
Kosmorama Filmfestival. Foto: Bylivsutvikling

Skap byliv med byromsarrangement

Bylivsutvikling har erfaring med å avbyråkratisere og forenkle for arrangørene. Legg til rette for arrangørene på en kostnadseffektiv måte og få flere byromsarrangement.

Både innbyggere og næringsliv ønsker fler arrangement i byrommet, som markeder, enkle aktiviteter og festivaler. Innbyggerne blir stolte av å være fra et sted eller en by hvor det er mye som skjer. Dette styrker tilhørigheten for den enkelte, og identiteten på stedet der det skjer.

Vi må legge til rette for at det skal være enkelt å arrangere i byrommet. Gjennom digitale verktøy kan arrangørene kommunisere enklere både med de offentlige aktørene og med publikum.

Kommunene er ofte dårlig rigget for å hjelpe arrangørene og de blir kasteballer både i kommunene og de andre offentlige etatene.

Kanskje det kan være en ide å samle aktørene til et inspirasjonsforedrag med tilhørende workshop? Bylivsutvikling har erfaring med at det fungerer godt og at det kan resultere i en felles plan.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Økt byliv