Hopp til innholdet
Verftsbrua Trondheim. Foto: Bylivsutvikling

Sentrumsorganisasjon

Fordelene med en sentrumsorganisasjon er mange. Det viktigste målet er å få folk til sentrum. Og det beste med en sentrumsorganisasjon er at den slipper å dele fokus på andre områder.

Sentrumsorganisasjonene finnes i mange former og fasonger. Felles for alle er at de skal trekke folk til sentrum. Oppgavene er mange og kan for eksempel handle om å flere arrangement, bedre markedsføring, blomster, vintervedlikehold og åpningstider.

Organisering
Medlemsorganisasjon og ideelt aksjeselskap er de mest vanlige organisajonsformene. Det er som oftest kommune, gårdeiere og butikker i sentrum som er medlemmer eller eiere.

Finansiering
Kombinasjonen mellom medlemskontingenter, markedsbidrag, prosjekttilskudd og offentlige tilskudd står hovedsaklig for finansieringen.

Bylivsutvikler Eileen Brandsegg etablerte sammen med gårdeiere og kommunen City management AS  og Trondheim Gårdeierforening. Begge ble stiftet i 2010, City management hadde da vært et prosjekt siden 2004. Selskapets overordnede mål var å øke Midtbyen i Trondheim sin attraktivitet og aktivitet. Selskapet var eid av Trondheim Gårdeierforening og Trondheim kommune.

Offentlig og privat samarbeid