Referanse-prosjekter

Prosjekter jeg har hatt hovedansvar for, som daglig leder i City Management, Gårdereierforeningen og prosjektsjef i Midtbyen Management.

A

Arrangements-koordinering, i åpne byrom

(2004-2015)

Antall aktivititeter i åpne byrom: Fra 150 arrangement i 2003 til 1887 arrangement i 2014.

Ansvar for: Arrangements-koordinering for arrangement i åpne byrom i Trondheim. Utvikling av blant annet nettside, samarbeidsforum og verktøy for å få til vekst.
Nettside: Synliggjøring av alle byrom. Søknadsskjema for arrangement. Informasjon om lover og regler. Samarbeidsforum: City team og Arrangørforum.
Verktøy: TRDevents.no, CIM Event, Standplasser.no og Frivillig Trondheim.

Arrangørforum

(2011 – 2015)

Om arrangørforum: En møteplass for arrangører. Fire ganger i året er arrangører invitert for å få relevant informasjon og til en uformell møteplass. Arrangørforum ble startet av City Management i 2011.

Ansvar for: Program og møteledelse.

Samarbeid: FARK, Festival og arrangementskontoret i Trondheim kommune har vært medarrangør nesten helt siden starten.

B

Blomstermarkedet

(2006)

Om Blomstermarkedet: Arrangert i 2006 på Torvet i Trondheim. Utstillere, gartneri og blomsterforeninger i Trondheim. Program med foredrag om blomster og planting, samt kulturprogram.

Ansvar for: Utstillere, program, markedsføring og gjennomføring.

Samarbeid: Hageselskapet i Sør-Trøndelag.

Bondens marked

(2004 – 2015)

Om samarbeid m/Bondens marked i Trøndelag: Arrangements-koordinering av faste markeder på Torvet i Trondheim. Initierte og inngikk samarbeidsavtale for Julemarkedet i Trondheim.

Bryggerekka Bruktmarked

(2015)

Ansvar for: Bryggerekka Bruktmarked. Fra ide til gjennomføring av Trondheims første permanente utendørs bruktmarked. Påmeldings-løsning for utstillere, markedsføring og Facebookside.

Samarbeid: Markedet er et samarbeid mellom Vitaliseringsprosjektet for Kjøpmannsgata, En Blå Tråd og Midtbyen Management.

Bryggerekka Bruktmarked er fortsatt i drift.

Byromsprosjekt, Brattøra

(2013)

Ansvar for: Delprosjekt for aktivitet i byrommene på og ved Brattøra. Utdrag fra visjonen: Vi skal skape et byrom, som stimulerer til opphold, til lek, og til møte med hverandre. Prosjektet skulle vurdere hvordan de enkelte områdene kunne brukes til forskjellige aktiviteter og arrangementer.
Samarbeid: Trondheim kommune, Trondheim Havn, Entra Eiendom og Rom Eiendom.

Byutviklings-konferansen

(2010 -2012)

Ansvar for: Planlegging, koordinering, program, WS, gjennomføring og møteledelse. Byutviklingskonferansen ble arrangert i et samarbeid mellom City Management AS, Næringsforeningen i Trondheim, NTNU, Adresseavisen, Trondhjems Bys Vel og Midtbygruppen.

Samarbeid: Byutviklingskonferansen ble arrangert i et samarbeid mellom City Management AS, Næringsforeningen i Trondheim, NTNU, Adresseavisen, Trondhjems Bys Vel og Midtbygruppen.

Byutviklingskonferansen ble igjen arrangert våren 2016.

Byverter

(2012 – 2013)

Ansvar for: Avtalen med Trondheim Parkering.

Formålet med avtalen er å tilrettelegge for at Trondheim Parkering (TP) sine trafikkbetjenter kan være ”Byverter” i Trondheims gater på vegne av kommunen.

TP skal tilrettelegge for selvbetjent turistinformasjon på norsk, engelsk og tysk, på TPs web-baserte billettautomater. I tillegg skal TPs trafikkbetjenter utøve servicefunksjonen som Byvert mens de utfører parkeringskontroll i Trondheims gater.

Byvertfunksjonen er fortsatt i drift.

C

CIM Event

(2011 – 2015)

Ansvar for: Prosjektledelse.

CIM Event, nasjonalt arrangements-system for arrangører og offentlige etater. I samarbeid med One Voice har vi utviklet CIM Event og bygd en løsning for kommuner og andre med behov for god arrangements-styring.

Bylivsutvikling er forhandler for CIM Event i hele Norge.

City Management

(2004 – 2013)

Ansvar for: Daglig leder. Første ansatte i City Management AS. Strategi og utvikling av selskapet. Selskapets overordnede mål var å øke Midtbyen i Trondheim sin attraktivitet og aktivitet. Selskapet var eid av Trondheim Gårdeierforening og Trondheim kommune. Kontorsted og tett samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Selskapet fikk  2014 en ny eier Midtbygruppen og City Management og Midtbygruppen ble slått sammen til Midtbyen Management.

Samarbeid: Trondheim kommune, Næringsforeningen I Trondheimsregionen og gårdeiere I Trondheim. (prosjektene som er beskrevet for perioden 2004 – 2015 er gjennomført som ansatt i City Management og Midtbyen Management).

Selskapet Midtbyen Management er fortsatt i drift.

City team

(2004 – 2015)

Om City team: En møteplass for rådgivning til arrangører som har store arrangement i åpne byrom. Alle relevante offentlige aktører er samlet rundt bordet og arrangørene kommer inn “på samlebånd” for å presentere sine arrangement og motta råd.

Samarbeid: Offentlige aktører som er med i samarbeidet City team er polti, brann, busselskap, grunneiere, miljøenheten, parkering og bydrift.

Cruise Nettverk

(2008 – 2010)

Ansvar for: Styremedlem i gruppen som etablerte Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA (TCNM) Et cruise-nettverk for private så vel som offentlige aktører i trøndelagsregionen med direkte eller indirekte nytte av cruisetrafikk til Trondheim. Nettverket ble etablert som samvirkeforetak i 2010.

Samarbeid: Trondheim Havn, Visit-Trondheim, Trøndelag Reiseliv og Trondheim Guideforening.

Nettverket er fortsatt i drift.

D

Den Blå Bølgen.

(2011 – 2015)

Ansvar for: Utvikling av konseptet, planlegging, markedsføring og gjennomføring av arrangement.

Samarbeid: Aqua-Nor, Nor-Fishing, Trondheim Spektrum, Adresseavisen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Visit-Trondheim, Hoteller, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

E

Eventnettsted I Trondheim

(2009-2015)

Ansvar for: Strategi, utvikling, finansiering og drift  trdevents.no
Selvbetjent løsning hvor over 1000 arrangører registrerer sine arrangement selv.
Over 500.000 sidevisninger pr. år
24.500 følgere på FB-side
Automatisert nyhetsbrev, i-frame og diverse “feeding”.
TRDevents er fortsatt i drift.

F

Festivalen Pstereo

(2006 – 2007)

Ansvar for: Tok initiativ til musikkfestivalen Pstereo og var først styringsgruppeleder for prosjektet som varte fra våren 2006 – 2007. Sommeren 2007 ble Pstereo etablert som aksjeselskap, styreleder frem til etter den første festivalen høsten 2007.

Samarbeid: Prosjektleder Frode Halvorsen, Bookingansvarlig: Kim Aasli, StudiebyÈN, Ringve Museum, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Adresseavisen, Tibe-T og Trondheim Lyd Lysverket.

Pstereofestivalen er fra 2008 videreutviklet til en topp festival av den nye ledelsen.  pstereo.no er fortsatt i drift.

Frivillig Trondheim

(2011-2015)

Ansvar for: Utvikling av konsept, nettside, facebookside, og mobilisering av arrangører og frivillige.

Samarbeid: Trondheim kommune.

frivilligtrondheim.no er i full drift.

G

Gårdeierforening

(2009 – 2013)

Ansvar for: Stiftelse, etablering, verving av medlemmer og drift. Som daglig leder i City Management var jeg også formelt daglig leder i Trondheim Gårdeierforening fra etaberingen i juli.

Samarbeid: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Fagråd Eiendom.

Gårdeierforeningen er fortsatt i drift. Gårdeierforeningen

J

Julemarkedet i Trondheim

(2004 – 2015)

En førjulsfestival på Torvet i Trondheim.
130 utstillere.
150 kulturaktiviteter.
200.000 besøkende.
Omsetning ca. 15 millioner.

Ansvar for: Julemarkedet. Strategi, ledelse og utvikling av julemarkedet. Fra 5 utstillere i 2003, til 130 utstillere i 2015.

Samarbeid: Trondheim kommune, Trondheim gårdeierforening, Det Norske Oljeselsap, Sparebank1 SMN, Bondens marked, leverandører og kulturaktører.

Julemarkedet er fortsatt i drift.

K

Kulturnatt

(2013 – 2015)

Kulturnatt Trondheim ble arrangert første gang i 2013, etter et initiativ fra blant andre Visit Trondheim. Kulturnatt har siden blitt arrangert også i 2014 og 2015.

Fakta om Kulturnatt 2015:
Åpningsarrangement: Det ble gjennomført et kulturarrangement på scenen på Torvet. Åpning ved kulturminister Thorhild Widvey.Konsert med FOG.

Antall arrangører som deltok
31 arrangører deltok i 2015.
158 arrangement ble gjennomført.

 

Ansvar for: Prosjektledelse, konseptutvikling, planlegging og markedsføring.

Samarbeid: Konseptutvikling i 2013 ble gjort i samarbeid med (FARK) Festival og Arrangementskontoret i Trondheim kommune (FARK), Trondheim Symfoniorkester, Olavsfestdagene, Trondheim Kunstmuseum og NTNU Vitenskapsmuseet. Samarbeidet med FARK er videreført i 2014 og 2015.

Kulturnatt er fortsatt i drift.

L

Litteraturhus Trondheim

(2011 – 2012)

Forprosjekt for Litteraturhus i Trondheim

Ansvar for: Styringsgruppemedlem på vegne av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Fagråd Kulturbaserte og Kreative næringer.

Samarbeid: NTNU, Forfattersentrum Midt-Norge, Den Norske Forfatterforening, Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket, Sør-Trøndelag Fylkesbibilotek og bokhandleren Norli.

M

Martnan

(2008 – 2015)

”Martnan, årlig tilbakevendende marked, som holdes i slutten av juni, ved sankthanstid. Martnan må ha sin opprinnelse langt tilbake i middelalderen, men den er ikke nevnt før 1540, da det ble påbudt at markedsbodene skulle reises på torget, som da lå sør for Vår Frues kirke.
 I 2008 tok City Management over ansvaret for St. Hansmartnan og Stormartnan. Disse to markedene ble slått sammen til Martnan. Fokusområder har vært: Mer struktur og orden på plassering i bybildet. Renhold, vakthold og profesjonell drift. Stimulere til mer brukt, mat og kvalitetsprodukter. Gi tilleggsopplevelser til publikum gjennom eget kulturprogram og barneaktiviteter.
Ansvar: Utvikling, planlegging, utstillere, digital booking og betalingsløsning, kulturprogram, nettside, facebookside og annen markedsføring.
Samarbeid: Martnan arrangeres på vegne av Trondheim kommune i tett samarbeid med FARK, Festival og Arrangementskontoret i Trondheim kommune.

Martnan arrangeres hver sommer under St.hans.

 

Mathall

(2012)

Ansvar for: Prosjektleder for mathall i gamle Posten i Trondheim, forprosjekt 2012. Etter at forprosjektet var ferdig vurderte gårdeierne at kostnader med å lage mathall i bygget ble for høy og skrinla ideen.

Trondheim har forøvrig fått en utmerket mathall i Bøndenes hus. Oi Matsenter organiserer Mathallen i Trondheim som åpnet i 2015.

Midtbyen Management

(2014 – 2016)

Ansvar for: Prosjektsjef i Midtbyen Management.

Midtbyen.no

(2014)

Ansvar for: Koordinering av utvikling av nettsiden frem til publisering.

Samarbeid: Increo og alle i Midtbyen Management.

S

Skøytebane

(2015)

Ansvar for: Utvikling, planlegging, samarbeid, montering og drift av kunstisbane på Cicignons plass i Trondheim.

Samarbeid: Trondheim kommune, Koteng, EC Dahls Eiendom, Egon , AØF, og Nova kurs og konferanse.

Standplasser.no

(2014 – 2015)

 

Ansvar for: Spesifisering og prosjektledelse for utvikling av et generisk IT-verktøy som kan benyttes til standplasser og markeder i hele Norge.

Samarbeid: Margareto Events.

T

Teknologifestivalen Technoport

(2004 – 2005)

Technoport 2005:
Utstilling med 160 utstillere
14.000 besøkende.
40 konferanser.
110 møter på Technomatch
140 medieoppslag
50 akkrediterte journalister
110 frivillige

 

Ansvar for: Strategi, finansiering, samarbeidspartnere, ledelse og gjennomføring I 2005. Tok initiativ til og utviklet Technoport. Fikk med samarbeidspartnerne NTNU, Sintef, Innovasjon Norge, Fylkeskommunene i Trøndelag, Trondheim kommune med flere til å etablere Technoport. Var prosjektleder fom initiativ våren 2004 til og med første gjennomføring høsten 2005:

 

Samarbeid: NTNU, Sparebank1 SMN, Sintef, Statoil, Innovasjon Norge, Fylkeskommunene i Trøndelag, Trondheim kommune og Reinertsen.

Technoport er videreutviklet siden oppstartsåret og er fortsatt i full drift.

Torvet i Trondheim

(2004 – 2015)

 

Ansvar for: Deltatt i mange faser og delprosjekter for utvikling og planlegging av Torvet. Prosjektleder: Forprosjekt med midlertidig scene og flyttbare markedsboder. Tilrettelegging for arrangører og markeder, samt fleksibilitet og infrastruktur.

Samarbeid: Trondheim kommune er ansvarlig for prosjektet. City Management, senere Midtbyen Management og Trondheim Gårdeierforening har vært noen av de mange involverte i prosjektene for det nye Torvet i Trondheim.

Prosjektet Torvet i Trondheim er ikke ferdigstilt.

Trondheimsrusken

(2010 – 2014)

Ansvar for: Utvikling av Trondheimsrusken med tilhørende nettside og facebookside. Ruskenaksjoner ble arrangert hver vår i Midtbyen, på skoler, barnehager, parker og andre områder.

Samarbeid: Miljøenheten i Trondheim kommune, Bydrift, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbygruppen, Gårdeierforeningen og Kosmorama Filmfestival.

Trondheimsrusken ble sist arrangert våren 2014.