Hopp til innholdet
Publikum Cirka teater. Foto: Bylivsutvikling

Prosjektledelse web-verktøy for sentrum

Bylivsutvikling har lang erfaring i utvikling av digitale verktøy som styrker sentrumsarbeidet. I Trondheim ble det en stor vekst i antall arrangement etter at disse verktøyene kom på plass.

Digitaliseringserfaringen i Bylivsutvikling er lang og startet tidlig. Digitalisering i postbanken på 80-tallet og fortsatte på 90-tallet med digitalisering av mobilnettet. Når bylivsutvikleren ble city manager i Trondheim i 2004 var digitalisering et naturlig område å gripe fatt. På det tidspunktet var alle arrangements prosesser manuelle, byråkratiske og lite effektive i Trondheim.

Det ble i denne prosessen gjennomført mange prosjekter. Tre av disse prosjektene har endt opp i produkter som nå er hyllevare og kan kjøpes av alle norske kommuner, reiselivsorganisasjoner eller sentrumsorganisasjoner.

Hva skjer kalender. I 2007 lanserte vi TRDevents.no. Kalenderen er videreutviklet av Margareto Events til en Hva skjer kalender som er tilgjengelig for hele landet. Den er rask å implementere og koster en brøkdel av hva egenutviklede kalendere gjør. Facebook kan ikke erstatte en kalender, men er et nyttig supplement som også er integrert i denne kalenderen.

Sentrumsnett er utviklet av Margareto Events. For publikum er det enkelt å finne tilbudet i sentrum samlet på et sted. Den er rask å implementere og er svært kostnadseffektiv for kunden.

CIM event  er en digital møteplass mellom arrangører, grunneiere og offentlige etater. Det forenkler for arrangørene. Når en tilrettlegger for arrangører får en flere arrangement.

Se også prosjektledelse
Arrangement
Reiseliv
By, tettsteds og sentrumsutvikling

Gå tilbake til prosjektledelse