Hopp til innholdet
Ved Spree, Berlin. Foto: Bylivsutvikling

Prosjektledelse: By, tettsteds og sentrumsutvikling

Erfaring fra forskjellige typer prosjekter som skal bidra til byliv, alt fra strategiske til operative. Det er også stor bredde i hva prosjektene skal løse.

Hendelser på Nyhavna (2016 – 2020)
En byutviklingsfestival. Sammen med aktører innen byutvikling og kultur blir byens befolkning til å oppleve en iscenesatt bydel og gjøre seg opp tanker rundt bydelens framtid. Målet er å komme nyttige innspill i byutviklingsdebatten, og å synliggjøre hvordan kulturaktiviteter og folkeliv kan sette nytt lys på utviklingspotensialet i bydelen. Ansvar for prosjektledelse for Hendelser på Nyhavna. Utvikle og tydeliggjøre konseptet Hendelser på Nyhavna. Mobilisere arrangører som kan bidra med aktiviteter. Administrere interessenter/arrangører. Sponsorer, markedsføring og presse. Samarbeid: Trondheim kommune – En Blå Tråd, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, Cirka Teater og Trondheim Havn.

Parallell-oppdrag Byliv (2019)
Oppdrag: Offentlige byrom Nyhavna. Nyhavna er stor bydel i Trondheim som skal transformeres fra havneområde til anslagsvis 5000 boliger, kultur og næring. Bevaring av kulturminner er sentralt i denne bydelen. Sammen med DRDH Architects, London, White Arkitekter, Malmø ble Bylivsutvikling med i et av de fire utvalgte teamene for parallelloppdrag på Nyhavna. Ansvar for: Lokal kompetanse ble viktig i dette oppdraget med utenbys arkitekter fra London og Malmo i teamet.

Mathall 2.0 (2019)
Forprosjekt som ble ledet av Bylivsutvikling. Næringsforeningen i Trondheimsregionen har tatt ansvar for å etablere et forprosjekt for å gjøre en kartlegging for å berede grunnen for en ny mathall. I november 2018 besluttet formannskapet i Trondheim å støtte arbeidet med prosjektet. Mål: Finne en mest mulig ideell og bærekraftig løsning for Mathall Trondheim 2.0 i Midtbyen.

Sentrumsprosjekt, Klæbu (2018 – 2019)
Høsten 2018 og våren 2019 gjennomførte Bylivsutvikling AS en kartlegging av tiltak for Klæbu sentrum og resultatet, forslag til tiltaksplan ble lagt frem: Planlegging, mobilisering og publisering av Hvaskjeriklabu.no og  Bestebygda.no i samarbeid med Klæbu kommune (nå Trondheim kommune) og Margareto Events. Plan for torget, utforming av scene og utforming av et fleksibelt torg for arrangement. Plan for at torget skal oppleves grønt. Forbedringer, endelige avklaringer og beslutninger for miljøgate.

Fremtidens sentrum, Melhus (2017)
Innspillsverksted og etablering av et midlertidig torg i Melhus sentrum. Innbyggerne i Melhus ble invitert; med oppfordringen: Bli med å skap
Fremtidens sentrum! Folkehelse var en sentral faktor i innspillsverkstedet. Det kom vel 400 innspill fra innbyggerne i Melhus. Innspillene dannet senere grunnlaget for den nye sentrumsplanen i Melhus. Her kan du se en film fra arrangementet «Bli med å skap fremtidens sentrum». Ansvar for: Planlegging, koordinering og gjennomføring av arrangementet Fremtidens sentrum på vegne av Melhus kommune.

Parallelloppdrag, midtveis-seminar, «fremtidsverksted» (2017)
Planlegging, gjennomføring og konferansier, midtveis-seminar. Del 1, Konferanse med innledere fra: Norske arkitekters landsforbund(NAL) v/Bylivssenteret, SINTEF byggforsk, Bylivsutvikling, og Boligbyggelaget TOBB. Del 2, Fremtidsverksted og paneldebatt med næringsliv, politikere og administrasjon Hemne kommune og fagfolkene som hadde vært innledere. Ansvar for: Planlegging, gjennomføring og møteledelse i tett samarbeid med planleggerne i Hemne kommune (nå Heim kommune).

Byromsanalyse med planleggere og formannskap i Hemne (2016)
Byromsanalyse i samarbeid med planleggere hos rådmannen og formannskapet i Hemne kommune. Folkemøte med rådmann, politikere og innbyggere i Hemne kommune. Referanse: Odd Jarle Svanem, Ordfører Hemne kommune. Malin Sæther, Kommuneplanlegger i Hemne kommune.

Skøytebane (2015)
Ansvar for: Utvikling, planlegging, samarbeid, montering og drift av kunstisbane på Cicignons plass i Trondheim. Skøytebanen var et prøveprosjekt i  Trondheim kommunes byroms-strategi. Samarbeid: Byutvikling Tondheim kommune, Koteng, EC Dahls Eiendom, Egon , AØF, og Nova kurs og konferanse.

Havnepromenaden på Brattøra (2012)
Ansvar for: Delprosjekt for aktivitet i byrommene på og ved Brattøra. Utdrag fra visjonen: Vi skal skape et byrom, som stimulerer til opphold, til lek, og til møte med hverandre. Prosjektet skulle vurdere hvordan de enkelte områdene kunne brukes til forskjellige aktiviteter og arrangementer. Samarbeid: Trondheim kommune, Trondheim Havn, Entra Eiendom og Rom Eiendom.

Torvet i Trondheim (2005)
Deltatt i mange faser og delprosjekter for utvikling og planlegging av Torvet. Prosjektledelse: Forprosjekt med midlertidig scene og flyttbare markedsboder. Tilrettelegging for arrangører og markeder, samt fleksibilitet og infrastruktur. Samarbeid: Trondheim kommune er ansvarlig for prosjektet. City Management, senere Midtbyen Management og Trondheim Gårdeierforening har vært noen av de mange involverte i prosjektene for det nye Torvet i Trondheim.

Se flere prosjekter her

Prosjektledelse arrangement
Prosjektledelse reiseliv
Prosjektledelse web-verktøy for sentrum

Tjenester, Prosjektledelse