Hopp til innholdet
Julemarkedet i Trondheim. Foto: Øyvind Blomstereng

Prosjektledelse arrangement

Erfaring fra forskjellige typer arrangementsprosjekter som bidrar til byliv, alt fra planlegging til gjennomføring. Alle arrangementene er fortsatt i full drift i egne organisasjoner.

Sommer i Borggården (2020)
Arrangementet Sommer i Borggården ble planlagt på kort på oppdrag fra NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider) som ville blåse liv i Borggården. Målet var å invitere til opplevelser i det vakre byrommet med alle de unike rommene rundt. På grunn av regler for smittevern i forbindelse med Korona var det viktig å skape trygge arrangement, som samtidig skulle være en opplevelse for publikum. Når programmet var klart inneholdt det 519 programposter over 24 dager i perioden 10. juli til 2. august. Risikovurderingen vi gjorde på forhånd var naturligvis preget av Koronasituasjonen, så også tiltakene. De minste arrangementene var for maks 6 personer, mens de største var for maks 50 personer. Vi hadde et eget smittevernteam. På programmet hadde vi kunstutstilling, marked, foredrag, ølsmaking, gjestebud, escape room, vandringer, gjøgling, håndverk, barneaktiviteter og mye mer.

Hendelser på Nyhavna (2016 – 2020)
En byutviklingsfestival. Sammen med aktører innen byutvikling og kultur blir byens befolkning til å oppleve en iscenesatt bydel og gjøre seg opp tanker rundt bydelens framtid. Målet er å komme nyttige innspill i byutviklingsdebatten, og å synliggjøre hvordan kulturaktiviteter og folkeliv kan sette nytt lys på utviklingspotensialet i bydelen. Ansvar for prosjektledelse for Hendelser på Nyhavna. Utvikle og tydeliggjøre konseptet Hendelser på Nyhavna. Mobilisere arrangører som kan bidra med aktiviteter. Administrere interessenter/arrangører. Sponsorer, markedsføring og presse. Samarbeid: Trondheim kommune – En Blå Tråd, Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, Cirka Teater og Trondheim Havn.

Fremtidens sentrum (2017)
Innspillsverksted og etablering av et midlertidig torg i Melhus sentrum. Innbyggerne i Melhus ble invitert; med oppfordringen: Bli med å skap
Fremtidens sentrum! Folkehelse var en sentral faktor i innspillsverkstedet. Det kom vel 400 innspill fra innbyggerne i Melhus. Innspillene dannet senere grunnlaget for den nye sentrumsplanen i Melhus. Her kan du se en film fra arrangementet «Bli med å skap fremtidens sentrum». Ansvar for: Planlegging, koordinering og gjennomføring av arrangementet Fremtidens sentrum på vegne av Melhus kommune.

Technoport (2004 – 2005)
Prosjektleder med ansvar for: Strategi, finansiering, samarbeidspartnere, ledelse og gjennomføring I 2005. Tok initiativ til og utviklet Technoport. Fikk med samarbeidspartnerne NTNU, Sintef, Innovasjon Norge, Fylkeskommunene i Trøndelag, Trondheim kommune med flere til å etablere Technoport. Var prosjektleder fom initiativ våren 2004 til og med første
gjennomføring høsten 2005. Technoport i tall: Utstilling med 160 utstillere, 14.000 besøkende, 40 konferanser, 110 møter på Technomatch, 140 medieoppslag, 50 akkrediterte journalister og 110 frivillige.

Julemarkedet i Trondheim (2004 – 2015)
En førjulsfestival på Torvet i Trondheim. Prosjektleder med ansvar for: Julemarkedet. Strategi, ledelse og utvikling av julemarkedet. Fra 5 utstillere i 2003, til 130 utstillere i 2015. Julemarkedet i tall i 2015: 10 dager, 130 utstillere, 150 kulturaktiviteter, 200.000 besøkende. Omsetning ca. 15 millioner. Samarbeid: Trondheim kommune, Trondheim
gårdeierforening, Det Norske Oljeselsap, Sparebank1 SMN, Bondens marked, leverandører og kulturaktører.

Bryggerekka bruktmarked (2014-2015)
Prosjektleders ansvar: Fra ide til planlegging og gjennomføring av Trondheims første permanente utendørs bruktmarked. Påmeldings-løsning for utstillere, markedsføring og Facebookside. Samarbeid: Markedet er et samarbeid mellom Vitaliseringsprosjektet for Kjøpmannsgata, En Blå Tråd og Midtbyen Management.

Kulturnatt (2013 – 2015)
Prosjektleder hadde ansvar for: konseptutvikling, planlegging og markedsføring. Kulturnatt Trondheim ble arrangert første gang i 2013, etter et initiativ fra blant andre Visit Trondheim. 160 arrangement ble gjennomført i 2015. Konseptutvikling i 2013 ble gjort i samarbeid med (FARK) Festival og Arrangementskontoret i Trondheim kommune (FARK), Trondheim Symfoniorkester, Olavsfestdagene, Trondheim Kunstmuseum og NTNU Vitenskapsmuseet. Samarbeidet med FARK er videreført i 2014 og 2015.

Martnan (2008 – 2015)
Prosjektledelse ”Martnan, årlig tilbakevendende marked, som holdes i slutten av juni, ved sankthanstid. Martnan må ha sin opprinnelse langt tilbake i middelalderen, men den er ikke nevnt før 1540.
I 2008 tok City Management over ansvaret for St. Hansmartnan og Stormartnan. Disse to markedene ble slått sammen til
Martnan. Fokusområder har vært: Mer struktur og orden. Renhold, vakthold og profesjonell drift. Stimulere til mat og kvalitetsprodukter. Gi tilleggsopplevelser til publikum gjennom eget kulturprogram og barneaktiviteter.
Ansvar: Utvikling, planlegging, utstillere, digital booking og betalingsløsning, kulturprogram, nettside, facebookside og annen markedsføring. Martnan arrangeres hver sommer ved St.hans.

Pstereo (2006 2007)Ansvar for: Tok initiativ til musikkfestivalen Pstereo og var først styringsgruppeleder for prosjektet som varte fra våren 2006 – 2007. Sommeren 2007 ble Pstereo etablert som aksjeselskap, styreleder frem til etter den første festivalen høsten 2007.

Samarbeid: Prosjektleder Frode Halvorsen, Bookingansvarlig: Kim Aasli, StudiebyÈN, Ringve Museum, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Adresseavisen, Tibe-T og Trondheim Lyd Lysverket. Pstereofestivalen er fra 2008 videreutviklet til en topp festival av den nye ledelsen.  Pstereo er fortsatt i drift.

Se flere prosjekter her:

Prosjektledelse: By, tettsteds og sentrumsutvikling
Prosjektledelse reiseliv
Prosjektledelse web-verktøy for sentrum

Tjenester, prosjektledelse