Om Bylivsutvikling

Samarbeidspartner for stedsutvikling og folkeliv.
Liv i bykjerner og tettsteder i Norge

HVORDAN SKAPE AKTIVITET:
• Arrangementsutvikling.
• Tilrettelegging.
• Prosjektledelse.

FREMTIDENS BYROM:
• Levende og fleksible.
• Byrom for arrangement.
• Gode møteplasser.

MODELLER FOR FINANSIERING OG ORGANISERING:
• Finansieringsløsninger.
• Organisering og samarbeid.
• Selvbetjente IT-verktøy.

Gründeren i Bylivsutvikling AS, Eileen Brandsegg, bygger på erfaring fra 12 år i City Management og Midtbyen Management i Trondheim. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse og gjennomføring av et stort antall prosjekter. Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil.