Hopp til innholdet
Fremtidens sentrum. Foto: Bylivutvikling

Innbyggermedvirkning

Inviter innbyggerne med på en åpen dag for innspill for hva de ønsker seg i sentrum. Vær åpen for alle innspill.

Lokaldemokratiet er en grunnleggende del av det norske demokratiet og styringssystemet. Lokaldemokratiet ble etter hvert en viktig del i utviklingen av velferdssamfunnet, hvor lokale folkevalgte stod i spissen for utvikling av velferdstiltak for innbyggerne. Lokaldemokratiet gir også i dag innbyggerne anledning til å bestemme over utviklingen i lokalsamfunnet gjennom valg og ved innbyggerinvolvering.

Utvikling av sentrum er noe innbyggerne er engasjert i. Det er alltid artig å invitere innbyggerne til å komme med sine meninger og innspill. Hvorfor ikke invitere til et sentrumsarrangement hvor innspillene kan komme i sitt rette element.

Bildet over er tatt i forbindelse med at Melhus kommune hadde hyret inn Bylivsutvikling til å organisere en dag for innbyggerinvolvering. Vi fikk inn over 400 innspill denne dagen som ble tatt med i planarbeidet for sentrum.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi kan organisere en slik dag i din kommune.

Skap byliv