Hopp til innholdet
Bylivskonferansen 2019. Foto: Bylivsutvikling

Helhetlig plan

Alt henger sammen med alt når man driver med sentrumsplanlegging. Det holder ikke å se på byggehøyder og biltrafikk. Hvis ikke byrom, byliv, handel, servering og kultur er med kan effekten bli et dødt sentrum.

Det må lages en helhetlig plan for alt som berører sentrum. Det hender alt for ofte at de forskjellige profesjonene planlegger hver for seg. Da blir gjerne sentrum skadelidende og i stedet for en helhetlig plan blir det mange små.

Lag heller en plan som tar utgangspunkt i hvordan innbyggere og besøkende ønsker å bruke sentrum.

Det er mange måter å utvikle en helhetlig plan for sentrum på alt fra skrivebordsarbeid med de involverte, til workshop med sentrumsaktører og kommunen til det aller grundigste innbyggermedvirkning.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Økt byliv