Hopp til innholdet
Foto: Berit Rian, NiT

Foredrag Bylivsutvikling

Foredragene kan skreddersys. Fra helt smale tema for en faggruppe til en bredere forsamling, som for eksempel en næringskonferanse.

Byliv er det nye ordet. Alle kommuner har fokus på byliv når de skal rullere sine sentrumsplaner. Brandsegg jobber både på det strategiske og operative plan, og har utviklet en hel verktøykasse for helhetlig bylivsplanlegging.

FOREDRAGSTITLER:

Få fart på sentrumsutviklingen! Webinar eller fysisk foredrag
Ønsker dere et yrende folkeliv i sentrum? Ønsker dere at butikkene og kafeene i sentrum skal lykkes? Ønsker dere at innbyggerne skal være stolt av sentrum? Ønsker dere at sentrum skal syde av kvaliteter som gjør at flere ønsker å flytte til din kommune? Dere trenger en helhetlig plan! I dette foredraget får dere høre om formelen og alle faktorene i bylivsplanen. Dette foredraget er gjennomført som webinar for næringsliv og kommuner. Innholdet angår og engasjerer alle.  I dette foredraget er det også mulig å gjøre lokale tilpasninger.

Temporære arrangement som attraksjonskraft
Næringslivet ønsker flere arrangement i sentrum. Byromsarrangement bidrar til byliv.  Hvordan kan man tilrettelegge for flere arrangement? I dette foredraget får du suksessformelen for hvordan du få mye mer aktivitet per krone ved å flytte fokus fra gjennomføring til tilrettelegging. Kommune og næringsliv må samarbeide for å få flere byromsarrangement.

Skap fremtidens byrom og få bylivet med på kjøpet
Bylivsutvikling bruker et sett med kriterier for en enkel analyse av hvordan byrommet skal utformes for å gi mer byliv. Foredraget handler om en lettfattelig gjennomgang av kriteriene. Erfaringsvis får tilhørerne en aha-opplevelse. Forståelsen av hva som skal er inspirerende og man blir inspirert til å iverksette planer. Foredraget kan kombineres med en befaring med byromsanalyse.

Bærekraftige byer og samfunn
FNs bærekraftsmål nummer 11 og delmålene henger tett sammen med både bylivsutvikling og byutvikling. Flere og flere byer jobber med tiltak for å nå disse målene. Hvordan bidra til å nå målene på en måte som samtidig styrker sentrumsutviklingen i ditt sentrum? Fordraget skreddersys i forhold til status og ambisjoner.

Skreddersydde foredrag
Nedslagsfeltet for bylivsutvikling er hele Norge. Temaer kan være: Bylivsutvikling, byrom, byutvikling, sentrumsutvikling, tettstedsutvikling, attraksjonskraft i sentrum, bærekraftige bykjerner, sikkerhet på arrangement, tilrettelegging og avbyråkratisering for å få flere arrangement i sentrum. Dersom din kommune vet hvor skoen trykker kan foredraget tilpasses denne utfordringen.

Konferansier
Eileen Brandsegg har erfaring som konferansier, debattleder eller møteleder.  Typisk er møter og konferanser der temaet er byliv, byrom, tettstedsutvikling, sentrumsutvikling, offentlig privat samarbeid i sentrum.

«Eileen har et brennende engasjement for levende sentrum og hun har en glitrende evne til å engasjere en forsamling – med nærhet og respekt for lokale verdier og stiller spørsmålene som bør stilles i utfordringen av de etablerte strukturer.» (sitat: Malin Sæther, Hemne kommune)

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Norges eneste bylivsutvikler. Gründeren i Bylivsutvikling AS, Eileen Brandsegg, har 15 års erfaring med å utvikle byliv.

Hun startet som city manager i Trondheim i 2004. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse av et stort antall prosjekter med formål om å styrke attraksjonskraften i sentrum. Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil som hun har tatt med inn, når prosesser avbyråkratiseres med digitale løsninger.

Tjenester, Foredrag