Hopp til innholdet
Hendelser på Nyhavna. Foto: Bylivsutvikling

Digitale verktøy

Fra byråkratiske og tungvinte løsninger til effektive og enkle apper. Selvbetjente digitale verktøy for byliv sparer tid og penger. Det gjelder både arrangørene, kommunen og sentrumsorganisasjonene. Brukervennlige, skreddersydde verktøy for sentrum.

Cim Event

Et digitalt og ubyråkratisk system
Flere og sikrere arrangement

Kommunene, innbyggere og næringsliv ønsker flere arrangement.

Hvis det ikke er godt tilrettelagt gir arrangøren ofte opp i møte med byråkratiet.

CIM event er lagt til rette for at arrangøren kan ordne det meste selv direkte i et system i stedet for å være avhengig av å gå i møte med alle offentlige aktører er mye gjort.

CIM event er et system der arrangøren finner alle grunneierne.

Kommunen/arrangørkontoret tar ansvar for å legge inn byrommene og koordinere dette med kommunen som grunneier og andre grunneiere.