Hopp til innholdet
Kosmorama Filmfestival. Foto: Bylivsutvikling

Info: CIM Event

Hvis det ikke er tilrettelagt gir arrangøren ofte opp i møte med byråkratiet. CIM event, et digitalt møterom hvor arrangøren møter de offentlige aktørene.

Mange kommuner ønsker å trekke flere store arrangement til sin kommune og region, for å gjøre seg mer attraktiv for innbyggere, turister og øvrige besøkende. Det er derfor viktig å legge til rette for at arrangører, grunneiere og det offentlige enkelt kan søke, behandle og godkjenne trygge arrangement for publikum.

Effektiv samhandling gjennom CIM Event

 • Gjennom portalen får offentlige aktører som politi og brann muligheten til å motta søknader, risikovurderinger og påtegnede kart fra arrangørene.
 • Offentlige aktører kan saksbehandle og har mulighet for å gi tilbakemelding umiddelbart, med eventuelle krav til endringer.
 • Kommunen får en enklere koordinering og fullstendig oversikt over arrangementer og tilhørende risiko
 • Kommunen får et kontrollpunkt for å se at arrangørene har innhentet nødvendig godkjennelse fra de ulike aktørene før arrangementet innvilges godkjenning.
 • Grunneiere får gjennom portalen synliggjort sine arrangementssteder
 • Grunneiere får varsel når arrangører søker arrangement på lokasjon. Tilbakemelding om status på lokasjon gis i løsningen direkte.
 • På toppen av dette vil en gjennom kommunens DSB-CIM til enhver tid ha oversikt over pågående arrangementer, med tilhørende risikovurdering utført av arrangører i CIM Event. Kommunen kan dermed sammenstille arrangementsrisiko opp mot risikobilde i perioden. Eksempelvis ekstremvær, flomvarsel, terrortrusler etc.

CIM Event gir deg som arrangør:

 • Veiledning i søknadsprosessen og hjelp til å få godkjent ditt arrangement.
 • Anledning til å administrere alle dine arrangement på et sted.
 • Mulighet for gjenbruk av arrangementsdata i søknader til de ulike offentlige aktørene.
 • Mulighet til å gjennomføre risikovurderinger.
 • Sjekklister og oppsett for distribusjonslister.
 • Støtte til planarbeid

Bylivsutvikleren Eileen Brandsegg var i sin tidligere jobb som City manager i Trondheim, prosjektleder for utvikling av CIM Event. Byutvikling forhandler i dag verktøyet på vegne av F24.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Digitale verktøy