Hopp til innholdet
Foto: Bylivsutvikling

Byromsanalyse

En byromsanalyse kan ha mange effekter. Når politikere, utbyggere eller øvrig næringsliv deltar aktivt i analysearbeidet lærer de mye nyttig for fremtidige beslutninger.

En byromsanalyse er et effektivt verktøy i sentrumsplanleggingen. Det fungerer likt godt for et lite bygdesentrum som for de store byene. I stedet for å bare gjennomføre en rekke positive tiltak i byrommet bør man ha en bevisst holdning til hva byrommet egner seg best til og til hva som er behovet. Skal man ha nye byrom for arrangment eller er tiden inne for å gjøre rekreasjonsområdene enda bedre.

Når byromsanalysen er ferdig kan man lage en byromsplan med en tilhørende prioritert tiltaksplan. Byromsplanen fungerer for de konkrete byrommene om en vil se på de større sammenhengene for byliv kan en bylivsanalyse være et alternativ.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Byrom