Hopp til innholdet
Barn i Rambølls temporære park. Foto: Torbjørn Buvarp

Byrom for arrangement

Byrommet må utformes slik at det er enkelt å arrangere og at det fungerer godt for publikum. Når landskapsarkitekten er ferdig er det kanskje ikke lenger plass til arrangement?

Byrom for arrangement er ikke som andre byrom. Arrangørene har behov for at byrommet er mest mulig fleksibelt uten for mange faste installasjoner. Arrangørene kan ha behov for å få plass til en scene, et telt, noen boder, gjerder osv. Når det lages plassbygde blomsterbed og benker som sitter fast, kan det hende at det blir for mange begrensninger.

Det kan lønne seg å gjennomføre en byromsanalyse og en byromsplan før en bestemmer hvordan byrommene skal utformes.

Uansett hvilken fremgangsmåte dere velger. Husk at fastmontert byromsmøblering og plantekasse kan være begrensende for at arrangørene får til å bruke byrommet.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Byrom