Hopp til innholdet
Molde Foto: Bylivsutikling

Bylivsanalyse

Oppskriften for byliv består av mange ingredienser. Gjennomfør en bylivsanalyse før planleggingen starter. En bylivsanalyse kan være en del av eller starten på en helhetlig plan.

Alle sentrum er forskjellige. Hva er det som skal til for å skape byliv i ditt sentrum? Før man lager en handlingsplan bør man gjennomføre en bylivsanalyse. De fleste kommuner har ikke ubegrensede budsjetter for å styrke sentrum. Derfor er det svært viktig at de midlene man skal bruke er det som bidrar mest til å skape byliv.

Bylivsanalysen kan gjennomføres på flere måter, med få eller flere involverte alt etter hva kunden ønsker. Analysen kan gjøres sammen med formannskapet, med administrasjonen eller gårdeierne.

Sammen velger vi hvilket område og hvilke byrom vi skal analysere. Vi bruker et sett med ferdig utviklede kriterier og legger til kriterier som er individuelle og av lokal betydning. Vi samles først til en gjennomgang og utdeling av analyseskjema som alle får utdelt før befaringen.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Økt byliv