Hopp til innholdet
Foto: Bylivsutvikling

Byliv

Byliv er livet mellom husene. Byliv er grunnlag for bolyst, handel og reiseliv. Et rikt byliv er oppskriften på et levende sentrum. Byliv er på mange måter det samme som urbanitet. Det er et potensiale for urbanitet og byliv på både små tettsteder og i store byer.

Økt byliv

Et yrende folkeliv bidrar til både handel og kafebesøk i sentrum
Byliv gir attraktive sentrum

Ønsker du et yrende folkeliv i sentrum? At butikkene og kafeene i sentrum skal lykkes? At innbyggerne skal være stolt av sentrum?

Ønsker du at sentrum skal syde av kvaliteter som gjør at flere ønsker å flytte til din kommune? Og flere tilreisende?

Byliv er forutsetningen for et levende sentrum. God planlegging og gjennomføring kan øke bylivet.

Byrom

Gode steder å være - Gode byrom gir byliv
Byrommet er "gulvet" mellom husene

Hvordan skal fremtidens byrom utformes? Styrk sentrum med gode steder å være.

Det skal være fint fint å være i sentrum. Det holder ikke bare med en benk. Du vil gjerne ha tilgang på sol når den er fremme. Du vil helst ha utsikt til noe fint å se på. Du vil se på folkelivet. Det må ikke være så mye støy at det ikke er mulig å snakke sammen. Skal man ha med barn bør det helt finnes trygge tumleplasser hvor barna kan bevege seg fritt.

Hva skal byrommet brukes til? Har man mange byrom uten definerte bruksområder er kanskje tiden inne for å lage en byromsplan.

Samarbeid

Felles mål er en forutsetning for å lykkes med bylivsutvikling
Samarbeid mellom kommune og gårdeiere

Både innbyggere, kommune og næringsaktørene er opptatt av at det satset på utvikling av sentrum.

Det er mange ting som kan gjøres og aktørene har ofte ikke satt seg ned sammen for å lage felles mål og en handlingsplan. Da ender det ofte med at det blir mange spredte forslag og man sitter på hver sin tue og syns at noen andre bør ta tak.

Når handlingsplanen er klar kan en rangere tiltakene og gjøre de enkle grepene først. Plukke ned såkalte lavthengende fruktene. Å lykkes sammen skaper grobunn for å ta tak i de større oppgavene.

Vet dere ikke hvor dere skal begynne? Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kanskje kan vi samarbeide om en workshop?