Bylivsutvikling - Din partner for sentrum- og tettstedsutvikling

Fagområder og tjenester

Aktivitet

Hvordan skape mer aktivitet med enkle midler? Hvordan gjøre det enkelt å være arrangør?

Byrom

Hvordan skal fremtidens byrom utformes? Styrk sentrum med gode steder å være.

Samarbeid

Hvordan skape attraktive løsninger for samarbeid og finansiering for satsingen i sentrum?

Tjenester

Bylivsforedrag, bylivsanalyse, IT-verktøy, prosjektledelse, konseptutvikling og rådgivning.

Om Bylivsutvikling

Samarbeidspartner for stedsutvikling og folkeliv.
Liv i bykjerner og tettsteder i Norge

HVORDAN SKAPE AKTIVITET:
• Arrangementsutvikling.
• Tilrettelegging.
• Prosjektledelse.

FREMTIDENS BYROM:
• Levende og fleksible.
• Byrom for arrangement.
• Gode møteplasser.

MODELLER FOR FINANSIERING OG ORGANISERING:
• Finansieringsløsninger.
• Organisering og samarbeid.
• Selvbetjente IT-verktøy.

Gründeren i Bylivsutvikling AS, Eileen Brandsegg, bygger på erfaring fra 12 år i City Management og Midtbyen Management i Trondheim. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse og gjennomføring av et stort antall prosjekter. Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil.

Aktivitet

Økt aktivitet styrker identiteten.
Hvordan øke aktiviteten?

Innbyggerne blir stolte av å være fra et sted eller en by hvor det er mye som skjer. Dette styrker tilhørigheten for den enkelte, og identiteten på stedet der det skjer.

FORENKLE FOR ARRANGØRER
Mange steder er det mange aktører som ønsker å skape aktivitet, men som gir opp i møte med byråkratiet. Bylivsutvikling har erfaring med å avbyråkratisere og forenkle for arrangørene. Legge til rette for arrangørene på en kostnadseffektiv måte. Gjøre lover og regler som en arrangør må forholde seg til mer lettfattelig.

RIMELIGE OG EFFEKTIVE IT-LØSNINGER
Bylivsutvikling er forhandler av rimelige og effektive IT-løsninger som fungerer i samspill med arrangører, kommune, politi, brann, parkering og grunneiere.

 • IT-VERKTØY
 • AVBYRÅKRATISERING
 • OPPLEVELSESFORMIDLING

Byrom

Gode byrom gir mer byliv.
Skap fremtidens byrom

Arkitekten tegner bygget, men har ikke alltid erfaring med hva som skal til for å få det folkelivet som skisseres på gateplan. Bylivsutvikling har erfaring med hva som fungerer og ikke i byrommet. Hvordan legger man til rette for å få den ønskede aktiviteten og fleksibiliteten?

Hvordan kan byrommet bli fleksibelt slik at det fungerer både til hverdags og under arrangement? Hvilken infrastruktur trengs?

Bylivsutvikling har mye erfaring på dette området og bidrar i små eller store prosjekter.

 • MøTEpLAssER
 • GODE sTEDER Å VæRE
 • MENNESKELIG SKALA
 • FLEKsIBLE BYROM FOR ARRAnGEMEnT
 • MARKEDsBODER OG MARKEDER

Samarbeid

Løsninger som gjør det enklere å samarbeide.
Modeller for organisering og finansiering

FINANSIERINGSLØSNINGER som offentlige og private aktører kan enes om. Det er ikke nødvendigvis en løsning alene som fungerer best. Det kan også være en kombinasjon av flere som svarer godt på det klassiske spørsmålet “whats in it for me?”.

ORGANISERING av samarbeid mellom kommune, næringsliv og offentlige instanser.

SELVBETJENTE IT-VERKTØY som er kostnadseffktive, lite ressurskrevende og styrker samarbeidet mellom aktørene. Slike digitale møteplasser for informasjonsutveksling kan effektivisere samarbeidet, samtidig som det tydeliggjør hvilke roller de forskjellige aktørene har.

 • ORGAnIsAsjOnsFORM
 • spOnsORInG
 • VInn-VInn-LøsnInGER

Tjenester

Hva kan Bylivsutvikling tilby? Tjenestene tar utgangspunkt i fagområdene: Utvikling av arrangement, Fremtidens Byrom, og Organisering og samarbeidsmodeller. Her finnes et utvalg av våre tjenester:
Foredrag
Inspirasjon, Bylivsdag eller konkrete fag/temaer.
Rådgivning
Utvikling av aktivitet, byrom og samarbeidsmodeller.
Konseptutvikling
Utvikling av konkrete konsepter.
Prosjektledelse
Ledelse av både små og store prosjekter.
Skreddersøm
Oppdrag tilpasset kundens behov.
Arrangements-verktøy
Effektive digitale samarbeids-plattformer.
Opplevelses-formidling
Hva skjer - Kalender og facebooksider.
Workshop
Workshop for utvikling av ideer i mindre eller større grupper.
Standplass-verktøy
En selvbetjent IT-løsning hvor utstillere kan booke selv.
Bylivsanalyse
Gjennomfør en bylivsanalyse før planleggingen starter

KUNDEREFERANSER

Eileen har bidratt med innhold og gjennomføring av byromsanalyse med formannskapet i Hemne samt påfølgende folkemøte med gjennomgang av analysen. Hun har en glitrende evne til å engasjere en forsamling - med nærhet og respekt for lokale verdier og stiller spørsmålene som bør stilles i utfordringen av de etablerte strukturer. Takk for et spennende samarbeid!
Malin Sæther,
Hemne kommune
"Hendelser på Havna" kombinerer byutvikling med øyeblikksopplevelser, der Nyhavnas innside brettes ut. Eileen er koordinator for hele arrangementet. Hun er nysgjerrig og stiller gode spørsmål. Samtidig har hun en imponerende kontroll over det arrangementstekniske og stor forståelse for langsiktig byutvikling.
Nadja Sahbegovic,
Trondheim kommune
Eileen har en fantastisk erfaring med byutvikling og arrangement som har vært meget nyttig, for ikke å si nødvendig, i utviklingen av vårt verktøy for arrangementsadministrasjon - CIM Event. Hennes erfaring, kompetanse og oversikt over lover, regler og involverte aktører har gjort det mulig å effektivisere og forenkle arbeidet med å søke, behandle og arrangere små og store arrangement.
Frode Lien Otnes,
One Voice AS

Kontakt