Hopp til innholdet

Bylivsutvikling - Din partner for sentrum- og tettstedsutvikling

Byrom

Hvordan skal fremtidens byrom utformes? Styrk sentrum med gode steder å være.

Økt byliv

Byliv er forutsetningen for et levende sentrum. God planlegging og gjennomføring kan øke bylivet.

Samarbeid

Felles mål og samarbeid mellom kommune og gårdeiere er en forutsetning for å lykkes med bylivsutvikling.

Foredrag
Book et foredrag og bli inspirert av norges eneste bylivsutvikler. Tema kan feks være «Få fart på sentrumsutviklingen» eller «Bærekraftige byer».
Prosjektledelse
Bylivsutvikling har hatt prosjektledelelse for små og store prosjekter i samarbeid med kommune, kulturliv, næringsforeninger, arkitekter med mer.
Skap byliv
Bylivet er selve forutsetningen for et levende sentrum. Det finnes mange enkle grep som gir god effekt.
Cim Event
CIM event er lagt til rette for at arrangøren kan ordne det meste selv direkte i et system i stedet for å være avhengig av å gå i møte med alle offentlige aktører er mye gjort.

Om Bylivsutvikling

Samarbeidspartner for stedsutvikling og folkeliv.
Liv i bykjerner og tettsteder i Norge

Bylivsutvikling AS ble etablert i januar 2016 og har ca 20 års erfaring med utvikling av byliv.

Nedslagsfeltet for Bylivsutvikling er hele Norge. Kundene er i all hovedsak kommuner, næringsforeninger, reiselivsorganisasjoner og konferansearrangører.

Ta gjerne kontakt om du tenker at Bylivsutvikling kan bidra til at du/dere når egne mål.

KUNDEREFERANSER

Eileen har bidratt med innhold og gjennomføring av byromsanalyse med formannskapet i Hemne samt påfølgende folkemøte med gjennomgang av analysen. Hun har en glitrende evne til å engasjere en forsamling - med nærhet og respekt for lokale verdier og stiller spørsmålene som bør stilles i utfordringen av de etablerte strukturer. Takk for et spennende samarbeid!

Malin Sæther, Heim kommune

Malin Sæther, Heim kommune
"Hendelser på Havna" kombinerer byutvikling med øyeblikksopplevelser, der Nyhavnas innside brettes ut. Eileen er prosjektleder for hele arrangementet. Hun er nysgjerrig og stiller gode spørsmål. Samtidig har hun en imponerende kontroll over det arrangementstekniske og stor forståelse for langsiktig byutvikling.

Nadja Sahbegovic, Trondheim kommune

Nadja Sahbegovic, Trondheim kommune
Eileen har en fantastisk erfaring med byutvikling og arrangement som har vært meget nyttig, for ikke å si nødvendig, i utviklingen av vårt verktøy for arrangementsadministrasjon - CIM Event. Hennes erfaring, kompetanse og oversikt over lover, regler og involverte aktører har gjort det mulig å effektivisere og forenkle arbeidet med å søke, behandle og arrangere små og store arrangement.

Frode Lien Otnes, One Voice AS

Frode Lien Otnes, One Voice AS